Zvyšování úhrad od 1. 3. 2024

Proč zvyšujeme úhradu?

Ceny, bohužel, stále rostou, zdražují se potraviny, energie…to vše se promítá do nákladů služby. Od ledna došlo ke změně právního předpisu, který nám umožní zvýšit ceny tak, abychom mohli i nadále poskytovat dobré služby.

Mám mít obavu, že na služby již nebudu mít dostatek peněz?

Nemusíte mít žádné obavy. Stále platí, že v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem Vám musí zůstat alespoň 15% z Vašich příjmů.

Od kdy dojde v Domově V Podzámčí ke změně?

Od 1. 3. 2024. To znamená, že BŘEZNOVOU platbu je potřeba zaslat/uhradit v již upravené výši. Včas budeme předávat a projednávat nové smlouvy či dodatky ke smlouvám, abyste byli dostatečně informováni.

Jaká tedy bude úhrada od uvedeného data?

Aktuální i novou výši úhrady k jednotlivým službám naleznete po rozkliknutí jednotlivých služeb:

DOMOV PRO SENIORY, Říhova ul.

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, Palackého ul.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA, Palackého ul.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 

Kde najdete informace?

 

Říhova ul.:

Bc. Anna Cholastová, socialnids@domov-podzamci.cz, 734 306 720

Radka Székelyová, DiS., socialnids2@domov-podzamci.cz, 601 326 551

Palackého ul.:

Mgr. Tereza Horáková, socialni@domov-podzamci.cz, 731 158 139

Soňa Vodičková, metodik@domov-podzamci.cz