Úhrada v odlehčovací službě

 

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 3. 2024:

2- lůžkový pokoj a strava = 560,- Kč/den
1- lůžkový pokoj a strava = 560,- Kč/den

Úhrada za stravu: 255,- Kč/den

Úhrada za ubytování: 305,- Kč/den (1-lůžkový i 2-lůžkový pokoj)

Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31).
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI ve výši 5000,- Kč, která bude vyúčtována dle skutečně poskytnuté pomoci:
· 155 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
· 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:

  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)

Příklad výpočtu úhrady od 1. 3. 2024 ZDE.