Úhrada v odlehčovací službě

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 6. 2022:
2- lůžkový pokoj a strava = 450,- Kč/den
1- lůžkový pokoj a strava = 455,- Kč/den
 
Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31).
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI ve výši 5000,- Kč, která bude vyúčtována dle skutečně poskytnuté pomoci (účtuje se 135,- Kč/ za hodinu)
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)

Příklad výpočtu úhrady ZDE ke stažení.