Nejčastější dotazy

Jaká je pracovní doba sociálních pracovnic v Domově V Podzámčí?

Sociální pracovnice jsou k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod.

Kde mohu získat žádost do Domova V Podzámčí?

Můžete si ji vyzvednout osobně u sociálních pracovnic, můžeme Vám ji zaslat e-mailem, můžete si ji stáhnout na našem webu nebo Vám ji na požádání zašleme poštou.

domov pro seniory domov se zvláštním režimem odlehčovací služba chráněné bydlení

Můžeme se přijet do Domova V Podzámčí podívat?

Jsme rádi, pokud k nám přijede zájemce o službu se svou rodinou a vidí naši službu na „vlastní oči“. Nejlépe je dopředu zatelefonovat a domluvit se se sociální pracovnicí na termínu a čase Vaší návštěvy.

Jak si mohu stěžovat, když nejsem spokojen/á?

Ve službě domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a v odlehčovací službě lze stížnost podat kterémukoli pracovníkovi Domova, je možné ji vhodit do schránky umístěné u výtahu v přízemí (Říhova ul.) a u kantýny (Palackého ul.). Více informací naleznete zde: pravidla pro stížnosti

V chráněném bydlení si lze stěžovat kterémukoli pracovníkovi chráněného bydlení – více informací naleznete zde: pravidla pro stížnosti v chráněném bydlení

Jak dlouho můžu čekat na přijetí do Domova V Podzámčí?

Na tuto otázku neumíme odpovědět. Nevíme, kdy, kolik míst a jakých míst se nám uvolní. To je nejdůležitější skutečnost, která možnost umístění ovlivňuje. V případě, že máme volné místo, o jeho obsazení rozhoduje komise dle vnitřních pravidel organizace. Více informací naleznete v sekci informací o přijetí u jednotlivých služeb.

Jaké jsou pokoje v Domově V Podzámčí?

Máme zde 1-lůžkové a 2-lůžkové pokoje. Přednostní právo pro přidělení 1-lůžkového pokoje mají stávající klienti – je veden vnitřní pořadník těchto zájemců. Pokud však zrovna mezi stávajícími klienty není zájemce o 1-lůžkový pokoj, může být tento přidělen i nově nastupujícímu klientovi.

Budu mít dostatek finančních prostředků na zaplacení úhrady v Domově V Podzámčí?

U domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Vám vždy musí zůstat zákonem stanovený zůstatek – nebojte se tedy, že by Vám Vaše příjmy nestačily. Rodina případně může do plné částky za Vás doplácet, ale je to zcela dobrovolné.

V případě odlehčovacích služeb a chráněného bydlení však není zohledněn zákonem ani minimální zůstatek – úhradu za tyto služby musíte zaplatit v plné výši.

Více informací naleznete u jednotlivých služeb v odkazu k úhradám.

Proč je důležitá, aby sociální služba měla registraci?

Registrované zařízení, aby získalo oprávnění k poskytování sociálních služeb, musí splnit celou řadu zákonem stanovených požadavků: personál musí doložit jistou odbornost, krajský úřad zkoumá zajištění hygienických, materiálních a technických podmínek. Při poskytování sociálních služeb musí zařízení respektovat řadu povinností stanovených zákonem a podléhá státní kontrole v podobě inspekce poskytování sociálních služeb. Pokud sociální služba tuto registraci nemá, může nastat mnoho obtíží.

Jezdí veřejná doprava do Palackého ulice?

Ano, můžete se k nám dostat autobusem. Pokud přijedete do Chlumce vlakem, můžete jet z autobusového nádraží přímo před vlakovým nádražím. Pokud přijedete autobusem na náměstí, můžete využít zastávku Stará brána (místní Vám poradí). Aktuální jízdní řád naleznete zde: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/

Do vyhledávání pak zadejte některou z následujících zastávek:

Chlumec nad Cidlinou, železniční stanice

Chlumec nad Cidlinou, Sokolovna

Chlumec nad Cidlinou, stará brána nebo

Chlumec nad Cidlinou, nemocnice (zde autobus staví přímo před areálem Domova V Podzámčí).