Informace o přijetí

Komu je naše služba určena:
seniorům s různými typy demencí zejména od 60 let, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni nebo nemají možnost žít ve svém domácím prostředí a to ani za podpory, pomoci a péče rodinných příslušníků, jiných osob blízkých, či dalších sociálních služeb (terénních a ambulantních), a jejichž potřeby může naše služba pomoci naplňovat.
 
Poznámka: jsme příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, proto přednostně poskytujeme sociální služby občanům Královéhradeckého kraje.
 
Kapacita našeho zařízení je 76 klientů (1-lůžkové a 2-lůžkové pokoje), žijí zde klienti chodící, s pomůckami jako například berle, invalidní vozíky i klienti zcela upoutáni na lůžko.
Zde naleznete základní pravidla při poskytování služby zvláštního režimu: Domácí pravidla pro zvláštní režim
 
Další informace:
domov se zvláštním režimem se nachází v Palackého ulici č. 165. V areálu je:
 • hlavní budova B s kapacitou 76 lůžek, sídlí zde také sociální pracovnice (za vchodovými dveřmi) a
 • budova A – zde sídlí ředitelka spolu s ekonomkou, účetní a personalistkou a v 1. patře budovy je 8 lůžek pro odlehčovací službu.
Pokud máte Vy nebo Váš blízký zájem o umístění v Domově V Podzámčí, je potřeba nejprve podat ŽÁDOST a POSUDEK LÉKAŘE (ten vyplní praktický lékař, zpravidla za poplatek).
 
Informace k ochraně osobních údajů naleznete ZDE.
 
 
Kde formuláře získáte:
 • oba formuláře jsou ke stažení výše
  můžete si je v Domově V Podzámčí vyzvednout osobně
 • zašleme Vám je na vyžádání poštou
Jak nám můžete formuláře doručit:
 • osobně nebo
 • poštou
Velmi rádi Vám také náš Domov ukážeme a sdělíme Vám další informace o poskytovaných sociálních službách. Nejlépe se je domluvit předem s některou sociální pracovnicí nebo ředitelkou (viz kontakty).
Poznámka k ŽÁDOSTI: musí být podepsána zájemcem o službu (tedy člověkem, který chce sociální služby využívat). V případě neschopnosti podpisu je nezbytné doložit potvrzení od lékaře (obsahuje důvod neschopnosti podpisu). Pokud byl zájemci o službu ustanoven soudem opatrovník, doložte, prosím, kopii soudního rozhodnutí o omezení svéprávnosti.
 
Co se bude dít po podání žádosti:
Zpravidla do konce následujícího měsíce ode dne přijetí žádosti (nejdříve však po posouzení Posudku lékaře vedoucí úseku přímé péče a smluvního lékaře Domova) u zájemce o službu sociální pracovnice Domova V Podzámčí provedou SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ. Při tomto šetření jednak budou zjišťovat informace o tom, jakou podporu, pomoc a péči zájemce potřebuje, co má rád, jaké měl zaměstnání, co očekává od služby Domova V Podzámčí apod. Zároveň předají důležité informace o poskytovaných službách (např. úhrada za služby, nabídka služeb, práva a povinnosti apod.)
Pokud bude zjištěno, že naše služba je pro zájemce o službu „ta pravá“ (tedy že spadá do cílové skupiny služby), bude zařazen do evidence žadatelů o službu.
 
Jak je postupováno při uvolnění kapacity domova se zvláštním režimem?
komise ve složení ředitelka, vedoucí úseku přímé péče, pověřená sociální pracovnice, případně další sociální pracovnice zhodnotí seznam zájemců (zpravidla se komise zaměřuje na zájemce, kteří byli ohodnoceni nejvyšším počtem bodů při sociálním šetření, což znamená, že jejich sociální potřebnost je vysoká)
 
Komise hodnotí zejména následující:
 • vhodnost zájemce x uvolněné místo (uvolnilo se místo pro muže či ženu? je volný 1-lůžkový nebo 2-lůžkový pokoj? v případě uvolnění 2-lůžkového pokoje se hodnotí vhodnost soužití spolubydlících)
 • nepříznivá sociální situace (počet bodů ze sociálního šetření a možnosti pomoci)
 • izolace zájemce (zda je zájemce bez sociálních kontaktů, žije v opuštěné lokalitě apod.)
 • bydliště v Královéhradeckém kraji (přednost mají zájemci z Královéhradeckého kraje)
 • datum podání žádosti (v případě stejného počtu bodů u dvou či véce zájemců rozhoduje dřívější datum podání žádosti)