Změny u příspěvku na péči od 1. července 2024

Hezký den,

možná jste už v televizi, v novinách či na internetu zaznamenali informace o změně výše příspěvku na péči. Tady uvádíme shrnutí, jak je to nyní a jak to bude od července:

Výše příspěvku na péči u osoby starší 18 let je od 1. 1. 2022 následující:

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

Výše příspěvku na péči u osoby starší 18 let bude od 1. 7. 2024 následující:

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 900 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 14 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 
  • 23 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost – pokud člověk využívá pobytovou sociální službu) 
  • 27 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost – pokud člověk nevyužívá pobytovou sociální službu) 

Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení žádat. Úřad práce ČR, který dávku vyplácí, jej upraví automaticky podle přiznaného stupně závislosti na pomoci jiné osoby.

V rámci novely zákona o sociálních službách došlo k několika dílčím změnám, patří mezi ně i ta, že lidé se záznamem v rejstříku trestů budou nově moci pracovat i v sociálních službách. Více na https://www.mila.je/2024/06/12/lide-se-zaznamem-v-rejstriku-trestu-budou-nove-moci-pracovat-i-v-socialnich-sluzbach/.