Zde si můžete spočítat výši Vaší úhrady za ubytování a stravu ve službách domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Domově V Podzámčí

Váš příjem (zpravidla důchod): (jen číslo, bez Kč a bez mezer prosím)