Úhrada v domově se zvláštním režimem

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 3. 2024:
2- lůžkový pokoj a strava = 560,- Kč/den
1- lůžkový pokoj a strava = 560,- Kč/den
 
Podrobnější informace včetně příkladu naleznete ZDE.

Úhrada za stravu: 255,- Kč/den

Úhrada za ubytování: 305,- Kč/den (1-lůžkový i 2-lůžkový pokoj)

Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

Výši úhrady si můžete spočítat v naší orientační KALKULAČCE.

K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
  • poplatky za televizi a rádio
Pokud klient využívá službu domova se zvláštním režimem, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.
 
Je tedy na klientovi, zda:
  • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svých příjmů)
  • nebo bude hradit plnou úhradu (a výši svých příjmů dokládat nemusí)
  • nebo mu bude na úhradu přispívat rodina