Úhrada v domově se zvláštním režimem

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 6. 2022:
2- lůžkový pokoj a strava = 450,- Kč/den
1- lůžkový pokoj a strava = 455,- Kč/den

Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
 • doplatky za léky
 • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
 • poplatky za televizi a rádio
Pokud klient využívá službu domova se zvláštním režimem, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.
 
Je tedy na klientovi, zda:
 • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svých příjmů)
 • nebo bude hradit plnou úhradu (a výši svých příjmů dokládat nemusí)
 • nebo mu bude na úhradu přispívat rodina
CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 2. 2023:
2- lůžkový pokoj a strava = 515,- Kč/den
1- lůžkový pokoj a strava = 515,- Kč/den

Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

Výši úhrady si můžete spočítat v naší orientační KALKULAČCE

K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
 • doplatky za léky
 • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
 • poplatky za televizi a rádio
Pokud klient využívá službu domova se zvláštním režimem, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.
 
Je tedy na klientovi, zda:
 • bude požadovat sníženou úhradu (a doloží tak výši svých příjmů)
 • nebo bude hradit plnou úhradu (a výši svých příjmů dokládat nemusí)
 • nebo mu bude na úhradu přispívat rodina