Nabídka služeb domova se zvláštním režimem

V domově se zvláštním režimem Vám můžeme nabídnout zejména:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zdravotní péče
  • co nejsme schopni zajistit naleznete v podrobné nabídce služeb:

NABÍDKA SLUŽEB domova se zvláštním režimem (plné znění)

NABÍDKA SLUŽEB domova se zvláštním režimem ve snadném čtení