Informace o přijetí

Komu je naše služba určena:
seniorům zejména od 60 let věku, včetně seniorů s demencí, kteří mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně u nich byla prokázána vazba na Královéhradecký kraj, a kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují podporu, pomoc a péči jiné fyzické osoby, která je jim jinak zajišťována rodinnými příslušníky, jinými osobami blízkými.
Poznámka: jsme příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, proto přednostně poskytujeme sociální služby občanům Královéhradeckého kraje.

Kapacita naší služby je 8 klientů (pobytová forma). Služba je poskytována v Palackého ulici. Zde naleznete základní pravidla při poskytování odlehčovací služby: Domácí pravidla odlehčovací služby

Pokud máte Vy nebo Váš blízký zájem o umístění v Domově V Podzámčí, je potřeba nejprve podat:

ŽÁDOST (zde) a  POSUDEK LÉKAŘE (zde)

Informace k ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

Kde formuláře získáte:

  • ke stažení výše
  • můžete je v Domově V Podzámčí vyzvednout osobně
  • zašleme Vám je na vyžádání poštou

Velmi rádi Vám také náš Domov ukážeme a sdělíme Vám další informace o poskytovaných sociálních službách. Nejlépe se je domluvit předem s některou sociální pracovnicí (viz kontakty).

Aby služba mohla být poskytována, musí:

  • být volná kapacita v požadovaném termínu zájemcem (vhodné lůžko zejména s ohledem na pohlaví zájemce) Pozn.: termín lze předjednat s libovolným časovým předstihem
  • zájemce vyplnit a dodat Žádost a Posudek lékaře
  • zájemce spadat do cílové skupiny a jeho zdravotní stav nemůže vylučovat poskytnutí sociální služby – odlehčovací služby
  • poskytnutí služby zajistí i nezbytný odpočinek „pečující osobě“ (to může být i situace, kdy je potencionální klient umístěn v léčebně dlouhodobě nemocných, již dále není důvod k poskytování této péče, ovšem pečující osoba by již péči nebyla schopna zvládat – pak je nutné uvést důvody)