Informace o přijetí

Komu je naše služba určena:

lidem s lehkým mentálním postižením zejména od 20 let věku, kteří jsou mobilní (nepotřebují bezbariérové prostředí), a potřebují takovou podporu u běžných denních činností, kterou jim nemůže poskytnout rodina, jiná blízká osoba či terénní nebo ambulantní sociální služba.

Poznámka: jsme příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, proto přednostně poskytujeme sociální služby občanům Královéhradeckého kraje.

Kapacita chráněného bydlení je 4 místa pro ženy a 4 místa pro muže. Jedná se o skupinové bydlení ve dvou bytech.

Zde naleznete základní pravidla pro pobyt v chráněném bydlení: Domáci pravidla chráněného bydlení

Pokud máte Vy nebo Váš blízký zájem o umístění v chráněném bydlení v Domově V Podzámčí, je potřeba nejprve podat formulář žádosti o přijetí ŽÁDOST CHB  a posudek lékaře POSUDEK LÉKAŘE CHB (ten vyplní praktický lékař, zpravidla za poplatek).

Informace k ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

KDE FORMULÁŘE ZÍSKÁTE:

  • oba formuláře jsou ke stažení výše
  • můžete si je v Domově V Podzámčí vyzvednout osobně
  • zašleme Vám je na Vyžádání poštou

JAK NÁM VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE MŮŽETE DORUČIT:

  • osobně nebo
  • poštou

Velmi rádi Vám chráněné bydlení ukážeme a sdělíme Vám další informace o poskytovaných sociálních službách. Nejlépe se je domluvit předem s některou sociální pracovnicí nebo ředitelkou (viz kontakty).

Poznámka k ŽÁDOSTI: musí být podepsána zájemcem o službu (tedy člověkem, který chce sociální služby využívat). Pokud byl zájemci o službu ustanoven soudem opatrovník, doložte, prosím, kopii soudního rozhodnutí o omezení svéprávnosti.

CO SE BUDE DÍT PO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

Zpravidla do konce následujícího měsíce ode dne přijetí žádosti (nejdříve však po posouzení Posudku lékaře vedoucí úseku přímé péče a smluvního lékaře Domova) u zájemce o službu sociální pracovnice Domova V Podzámčí provedou SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ. Při tomto šetření jednak budou zjišťovat informace o tom, jakou podporu, pomoc a péči zájemce potřebuje, co očekává od služby Domova V Podzámčí apod. Zároveň předají důležité informace o poskytovaných službách (např. úhrada za služby, nabídka služeb, práva a povinnosti apod.)

Pokud bude zjištěno, že naše služba je pro zájemce o službu „ta pravá“ (tedy že spadá do cílové skupiny služby), bude zařazen do evidence žadatelů o službu.