Úhrada v chráněném bydlení

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 3. 2024:
Ubytování 192,- Kč/den
Obědy 112,- Kč/den
Celkem 304,- Kč/den
 
Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31). 
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI, která je stanovena minimálně ve výši I. stupně závislosti příspěvku na péči (to je 880,- Kč měsíčně) a která bude vyúčtována dle skutečně poskytnuté pomoci:
· 155 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
· 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

 Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:

  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)

 příklad úhrady v chráněném bydlení