Úhrada v chráněném bydlení

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 4. 2022:
Ubytování 163,- Kč/den
Obědy 80,- Kč/den
Celkem 243,- Kč/den
 
Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31). 
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI, která je stanovena minimálně ve výši I. stupně závislosti příspěvku na péči (to je 880,- Kč měsíčně) a která bude vyúčtována dle skutečně poskytnuté pomoci (účtuje se 135,- Kč/ za hodinu).
 
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)

Příklad úhrady v chráněném bydlení ke stažení ZDE.