Úhrada v chráněném bydlení

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 3. 2019:
Ubytování 4 050,- Kč/měsíčně
Obědy 1 980,- Kč/měsíčně
Celkem 6 030,- Kč/měsíčně (ubytování + obědy)
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ZÁLOHA NA PÉČI, která je stanovena minimálně ve výši I. stupně závislosti příspěvku na péči (to je 880,- Kč měsíčně).
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)