Nabídka služeb chráněného bydlení

V chráněném bydlení Vám můžeme nabídnout zejména:
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a sociálně terapeutické činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • co nejsme schopni zajistit je mj. uvedeno v podrobné nabídce služeb, která je k dispozici ve formátu pdf:

NABÍDKA SLUŽEB (chráněné bydleí)