Veřejný závazek chráněného bydlení

Naše poslání aneb proč jsme tady:
naším posláním je poskytovat prostřednictvím skupinového chráněného bydlení dospělým lidem s lehkým mentálním postižením takovou podporu a pomoc, aby mohli žít samostatně a individuálně je motivovat k životu srovnatelnému s životem jejich vrstevníků.
Komu je naše služba určena:
lidem s lehkým mentálním postižením zejména od 20 let věku, kteří jsou mobilní (nepotřebují bezbariérové prostředí), a potřebují takovou podporu u běžných denních činností, kterou jim nemůže poskytnout rodina, jiná blízká osoba či terénní nebo ambulantní sociální služba.
Je nám líto, ale službu nemůžeme poskytnout, pokud:
  • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá (náš odborný personál umí zajistit kvalitní službu pouze těm klientům, kterým je naše služba určena. Pokud zájemce požaduje jinou službu a má jiné potřeby, nemůžeme mu, bohužel, vyjít vstříc)
  • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou zájemce žádá (v tuto chvíli je zájemce zařazen do evidence, ovšem na volné místo musí nějakou dobu vyčkat)
  • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí naší sociální služby
  • jsme již zájemci v naší službě vypověděli smlouvu z toho důvodu, že porušoval povinnosti, které mu vyplývaly ze smlouvy (v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí)
Co je pro nás důležité:
  • PRÁVA – dodržování práv (zejména zachování soukromí, informace o klientech a od klientů jsou chráněny proti zneužití, klient má právo: na podání stížnosti, ale i na poděkování, na svobodný pohyb, vlastnit majetek, na přiměřené riziko)
  • PŘÍSTUP – individuální přístup (ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti; podporují klientovu soběstačnost zejména v běžných činnostech jako je hygiena, oblékání, kontakt s rodinou, přáteli, ostatními klienty apod.)
  • PRACOVNÍCI – zajištění odborné vzdělanosti a kvalifikovanosti pracovníků (pracovníci znají potřeby klientů a dokáží je podporovat a pomáhat jim v jejich naplňování; zajímá je, co klient prožívá, jak se cítí, jaké postupy jsou v jeho zájmu a tyto zájmy mu pomáhají hájit)
Snažíme se o:
  • poskytování sociální služby odborně vzdělaným personálem
  • prohlubování a zdokonalování „Standardů kvality sociálních služeb“ v praxi
  • motivaci klientů k jejich samostatnosti:
1.      zvládat každodenní péči o sebe a domácnost
2.      zvyšovat samostatnost a soběstačnost
3.      rozhodovat o využití volného času
4.      vést k odpovědnosti za své chování
5.      podporovat a pomáhat při hledání zaměstnání