Nabídka odlehčovací služby

V odlehčovací službě Vám můžeme nabídnout zejména:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zdravotní péče – prosím, tomuto věnujte zvýšenou pozornost!
 • úhrada
 • smlouva o poskytnutí služby
 • co nejsme schopni zajistit naleznete v podrobné nabídce služeb dostupné ve formátu pdf: Nabídka služeb pro odlehčovací službu