Úhrada v domově pro seniory

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 3. 2019:
2- lůžkový pokoj (normální strava) = 11 010,- Kč/měsíčně
1- lůžkový pokoj (normální strava) = 11 310,- Kč/měsíčně
2- lůžkový pokoj (diabetická strava) = 11 100,- Kč/měsíčně
1- lůžkový pokoj (diabetická strava) = 11 400,- Kč/měsíčně
 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
  • poplatky za televizi a rádio
Pokud klient využívá službu domova pro seniory, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.