Úhrada v domově pro seniory

CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ od 1. 2. 2023:
2- lůžkový pokoj a strava = 505,- Kč/den
1- lůžkový pokoj a strava = 515,- Kč/den

Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních částek za ubytování a stravu a součet těchto denních částek se násobí skutečným počtem dní v kalendářním měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

Výši úhrady si můžete spočítat v naší orientační KALKULAČCE

 
K UVEDENÉ ÚHRADĚ SE PŘIPOČÍTÁVÁ ÚHRADA ZA PÉČI, která je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Další drobné výdaje si klient hradí ze svých zdrojů, jedná se například o:
  • doplatky za léky
  • hygienické potřeby (sprchový gel, toaletní papír apod.)
  • poplatky za televizi a rádio
Pokud klient využívá službu domova pro seniory, musí mu po úhradě nákladů za ubytování a stravu zůstat alespoň 15 % z jeho příjmů.