Nabídka domova pro seniory

V domově pro seniory Vám můžeme nabídnout zejména:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • poskytnutí stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zdravotní péče
  • co nejsme schopni zajistit je mj. uvedeno v podrobné nabídce služeb, kterou je možné stáhnout ve formátu pdf:

Nabídka služeb domova pro seniory