Žádost o zaslání finanční pozůstalostní částky na účet

FINANČNÍ pozůstalostní částku je možné vydat následujícími způsoby:

Varianta 1):

usnesení obdrží Domov V Podzámčí od notáře, pozůstalý si přijede pro finanční částku osobně či v zastoupení jiné osoby na základě úředně ověřené plné moci a je mu vyplacena v hotovosti

Varianta 2):

usnesení obdrží Domov V Podzámčí od notáře, pozůstalý zašle Domovu V Podzámčí Žádost o zaslání pozůstalosti na účet s úředně ověřeným podpisem (poštou, datovou schránkou nebo naskenované e-mailem) – finanční částka je mu zaslána na požadovaný účet

Varianta 3):

usnesení s vyznačenou právní mocí doručí pozůstalý osobně či v zastoupení jiné osoby na základě úředně ověřené plné moci a částka je mu vyplacena v hotovosti

Varianta 4):

usnesení s vyznačenou právní mocí doručí pozůstalý (poštou, datovou schránkou nebo naskenované e-mailem) a k tomu zašle Žádost o zaslání pozůstalosti na účet s úředně ověřeným podpisem – finanční částka je mu zaslána na požadovaný účet

Varianta 5)

usnesení, v němž je notářem uvedeno číslo účtu pro zaslání finanční částky obdrží Domov V Podzámčí od notáře nebo ho doručí s vyznačenou právní mocí pozůstalý osobně či v zastoupení jiné osoby na základě úředně ověřené plné moci – finanční částka je zaslána na uvedený účet