Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou (dále jen Domov) stanoví v souladu s ust. § 5
odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen
„sazebník“):

SAZEBNÍK ke stažení ZDE

 

Odpovědi na žádosti:

Odpověď na žádost o informace ze dne 17. 8. 2018

Odpověď na žádost o informace ze dne 8. 11. 2021