Když pečujete o svého blízkého doma

Mnoho užitečných rad naleznete např. na pecujdoma.cz.

Péči o Vašeho blízkého Vám mohou usnadnit také různé kompenzační pomůcky (hole, chodítka, schodišťová plošina aj.). Jak pomůcku získat?

  • o kompenzační pomůcku můžete požádat odborného lékaře (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře), konečné schválení je na revizním lékaři příslušné zdravotní pojišťovny
  • kompenzační pomůcku můžete pořídit na vlastní náklady
  • kompenzační pomůcku můžete zapůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek (najdete na internetu)
  • je také možné požádat o zvláštní pomůcku na Úřadu práce (příspěvek na motorové vozidlo, schodišťová plošina, lupa, telefonní zesilovač apod. – více informací Vám podá právě Úřad práce)

Dále Vám péči může usnadnit ambulantní nebo terénní sociální služba (je to jakýsi předstupeň služby pobytové jako je domov pro seniory). Může se jednat o pečovatelskou službu, denní stacionář apod. Kontakty na služby ve vašem okolí naleznete ve veřejném registru sociálních služeb. 

Pokud Váš blízký již není schopen rozhodovat o svých osobních záležitostech (smluvní vztahy, elektřina, plyn apod.), můžete na příslušný okresní soud podat např. podnět na omezení svéprávnosti nebo návrh na zastoupení členem domácnosti. Informace najdete např. zde: zastoupení osoby

Zajímá Vás, jak je to s důchodovým a zdravotním pojištěním, pokud jste osobou pečující? Další informace získáte na České správě sociálního zabezpečení a na příslušném Úřadu práce.

Potřebujete si odpočinout nebo něco zařídit a o Vašeho blízkého se nemá kdo postarat? Pomůže Vám odlehčovací služba, ať už ta naše v Domově V Podzámčí nebo některá další ve veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb.

Za splnění podmínek lze také využít dávku z nemocenského pojištění tzv. DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ.

Dávka umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Tuto dávku lze čerpat maximálně po dobu 90 dnů.

 

Můžeme Vám také doporučit různou literaturu k tématu pečování. Velmi užitečná je např. kniha Deník ze života s Alzheimerem.  Deník, zachycuje život rodiny, navštívené „panem Alzheimerem“. Autorka přibližuje v podobě krátkých, často velmi osobních deníkových zápisků celých deset let náročné péče o nemocnou maminku – co se dělo od chvíle, kdy „nezvaný host“ poprvé zaklepal na dveře jejích rodičů, až do okamžiku, kdy se s maminkou navždy rozloučila. Ke každé kapitole emočně silného příběhu jsou připojené komentáře odborníků, kteří autorčiny popisy doplňují o vlastní náhled na věc a odborné rady, podložené nejmodernějšími poznatky jednotlivých disciplín. Dozvíte se například, jak správně reagovat na agresivitu nemocného, jak nastavit denní řád, jak se zachovat, když váš blízký přestává dbát o hygienu, a v neposlední řadě také to, jak pečovat o vlastní duševní i tělesné zdraví a jak při službě druhým nezapomínat na sebe

Obálka a ukázka z knihy:

ISBN 978-80-242-7408-9