Zvýšení úhrad od 1. 2. 2023

Vážení, dovolujeme si tímto informovat o zvýšení úhrad od měsíce února 2023

Níže uvedené informace ke stažení v pdf. souboru ZDE

Proč zvyšujeme úhradu?

Ceny, bohužel, stále rostou, zdražují se potraviny, energie…to vše se promítá do nákladů služby. Od ledna došlo ke změně právního předpisu, který nám umožní zvýšit ceny tak, abychom mohli i nadále poskytovat dobré služby.

Mám mít obavu, že na služby již nebudu mít dostatek peněz?

Nemusíte mít žádné obavy. Stále platí, že v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem Vám musí zůstat alespoň 15% z Vašich příjmů.

Od kdy dojde v Domově V Podzámčí ke změně?

Od 1. 2. 2023. To znamená, že únorovou platbu je potřeba zaslat/uhradit v již upravené výši. Včas budeme předávat a projednávat nové smlouvy či dodatky ke smlouvám, abyste byli dostatečně informováni.

Jaká tedy bude plná úhrada od uvedeného data?

DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:

UBYTOVÁNÍ pokoj ubytování služby CELKEM/DEN
Palackého 165, domov se zvláštním režimem 1 lůžkový 180 100 280
2 lůžkový 180 100 280
Říhova 365, domov pro seniory 1 lůžkový 180 100 280
2 lůžkový 170 100 270

 

STRAVA cena potravin provozní náklady CELKEM/DEN
Palackého 165, Říhova 365 132 103 235

Součet částek za den je potřeba vynásobit počtem dnů v měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

PÉČE zůstává ve výši přiznaného příspěvku na péči

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA:

Ubytování a strava viz výše.

Součet částek za den je potřeba vynásobit počtem dnů v měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

PÉČE záloha na úkony péče na kalendářní měsíc se nemění a zůstává ve výši 5000,- Kč měsíčně
· 155 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
· 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

UBYTOVÁNÍ ubytování praní CELKEM/DEN
Palackého 243 144 40 184

 

STRAVA cena potravin provozní náklady CELKEM/DEN
Palackého 243 55 50 105

Součet částek za den je potřeba vynásobit počtem dnů v měsíci (28, 29, 30 nebo 31).

 

PÉČE záloha na úkony péče na kalendářní měsíc se nemění a zůstává ve výši přiznaného příspěvku na péči, minimálně však v částce ve výši I. stupně závislosti dle zákona o sociálních službách
· 155 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně
· 135 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů, pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně

 

Kde najdete bližší informace?

 

Říhova ul.:

Bc. Anna Cholastová, socialnids@domov-podzamci.cz, 734 306 720

Soňa Dubánková, DiS., socialnids2@domov-podzamci.cz, 601 326 551

Palackého ul.:

Mgr. Tereza Horáková, socialni@domov-podzamci.cz, 731 158 139

Soňa Vodičková, metodik@domov-podzamci.cz, 601 326 550