Zprávy z „jiného soudku“

Pěkný den,
dovolte nám Vás informovat o jednorázovém příspěvku k důchodu. Dle výkladu právníka Asociace poskytovatelů sociálních služeb klient, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby, není povinen doložit změnu příjmu, která nastala poskytnutím tohoto příspěvku k důchodu. Zohlednění tohoto mimořádného příjmu by totiž popřelo účel poskytnutí příspěvku.
I pokud má tedy náš klient sníženou úhradu za ubytování a stravu, nedochází ke změně, příspěvek k důchodu mu náleží v PLNÉ výši.