Změna úhrad od 1. 4. 2022

Informace:

  • ke změně úhrad za ubytování, stravu a péči a
  • k zavedení spoluúčasti pacientů na úhradě za inkontinentní pomůcky

Vážení,

dovolujeme si informovat o chystané změně úhrad za ubytování, stravu a péči. Ke změně způsobu vyúčtování a ke změně výše úhrad dojde s účinností od 1. 4. 2022. Již připravujeme nové smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, postupně budeme k jejich projednání oslovovat klienty, případně jejich opatrovníky nebo jiné zástupce.

Nově nebude úhrada za ubytování a stravu účtována tak, že se součet denních částek za ubytování a stravu násobí 30, ale bude účtována dle skutečného počtu dnů v kalendářním měsíci (součet denních částek x 28, 29, 30 nebo 31).

Úhradu za ubytování a stravu si můžete orientačně spočítat na tomto odkazu:  https://www.domovpodzamci.cz/kalkulacka/

Bližší informace Vám podají sociální pracovnice:

Říhova ulice:

Bc. Anna Cholastová, socialnids@domov-podzamci.cz, 734 306 720

Soňa Dubánková, DiS., socialnids2@domov-podzamci.cz, 601 326 551

Palackého ulice:

Mgr. Tereza Horáková, socialni@domov-podzamci.cz, 731 158 139

Soňa Vodičková, metodik@domov-podzamci.cz, 601 326 550

Dále s účinností od 1. 3. 2022 dojde ke spoluúčasti klientů na úhradě inkontinentních pomůcek.

K tomuto více informací podá vedoucí úseku přímé péče:

Vladislava Klvaňová, vedoucipp@domov-podzamci.cz, 724 960 774

K DISPOZICI VE FORMÁTU pdf. úhrady od 1 4 nebo níže ve formátu jpg.:

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka