Základní informace k očkování proti COVID 19

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,
jistě máte mnoho otázek kolem očkování Vašich blízkých. Nemůžeme Vám poradit, zda je očkování vhodné či nikoli, ale nabízíme alespoň dokument dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví, kterým je STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI COVID 19. Je dostupný zde: https://koronavirus.mzcr.cz/…/Strategie_ockovani_proti…
Jestliže klient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s poskytováním zdravotních služeb (v tomto případě s očkováním) a pokud tento klient nemá zákonného zástupce, budeme vyžadovat souhlas jiné osoby blízké. Prosíme, domluvte se v rodině, zda jste pro či proti očkování u svého blízkého, budeme vždy komunikovat s jedním zástupcem rodiny.
Jakmile budeme mít bližší informace k očkování, budeme rodiny telefonicky kontaktovat.
Děkujeme za spolupráci
za Domov V Podzámčí
Mgr. Jana Cabadajová, MBA