Zákaz návštěv (od 8. 10. 2020)

Vážené rodiny a návštěvy Domova V Podzámčí,

přes veškerou snahu zachovat návštěvy našich klientů co nejdéle Vám sděluji, že od 8. 10. 2020 je Domov V Podzámčí pro návštěvy uzavřen (Palackého ulice i Říhova ulice). Jsem si vědoma toho, že toto opatření není zrovna populární, ale celková epidemiologická situace není uspokojivá (klíčová zařízení v okolí jsou uzavřena – FN HK, nemocnice Městec apod.).

Prosím, berte to jako ochranu klientů, ale i zaměstnanců. V případě nákazy v organizaci je personál velmi potřebný. A věřte, že zkušenosti máme.

Jakmile se situace zlepší, bude systém návštěv opět obnoven. Prosíme, abyste neposílali klientům balíčky, mají všeho dostatek. Nákupy pro klienty budou fungovat.

Spolupracujeme s lékařem i krajskou hygienickou stanicí. Ochranných pracovních prostředků máme v současné době dostatek. Uvádím kontakty v případě, že budete potřebovat informace o Vašich blízkých.

Doporučujeme rodinám, aby si své blízké v současné době nebrali domů.

 

Říhova ulice

Sociální pracovnice :

Bc. Anna Cholastová:   734 306 720,  socialnids@domov-podzamci.cz

Soňa Dubánková, Dis.: 601 326 551, socialnids2@domov-podzamci.cz

 

Ohledně zdravotního stavu kontaktujte sestru ve službě:

495 486 996 nebo mobil: 721 688 162

 

Palackého ulice

Mgr. Bc. et Bc. Tereza Horáková:

731 158 139    socialni@domov-podzamci.cz

Jiřina Linhartová (odlehčovací služby):

737 884 139   socialnios@domov-podzamci.cz

 

Ohledně zdravotního stavu kontaktujte sestru ve službě:

495 484 521/541   nebo mobil: 731 387 326

 

Přeji Vám všem klidné dny a v případě změn Vás budeme informovat. Sledujte naše stránky.

 

Děkuji

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka