Průběžné informace

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,

jak jste již jistě zaznamenali, došlo k prodloužení nouzového stavu a zároveň i k prodloužení zákazu návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a v pobytových odlehčovacích službách. Sledujte, prosím, naše webové či facebookové stránky, v pondělí 14. 12. 2020 zveřejníme bližší informace ohledně aktuální situace v našich domovech i k návštěvám. Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí