Povinné testování v Domově V Podzámčí (4. 11. 2020)

Dobrý den,

níže přinášíme bližší informace k povinnému testování na Covid 19:

dnešním dnem (4. 11. 2020) vstoupilo v účinnost mimořádné opatření vydané ministerstvem zdravotnictví, které nám jako poskytovateli sociální služby nařizuje provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech klientů a dále u pracovníků, kteří přichází do přímého kontaktu s klienty.

Jako sociální služba musíme klientům, případně příbuzným, vysvětlit tuto povinnost, v případě nepodrobení se testům hrozí klientům ze strany místně příslušné krajské hygienické stanice sankce. Pokud by se klient odmítl podrobit testům, musíme tuto skutečnost sdělit místně příslušné krajské hygienické stanici k dalšímu postupu, tj. příp. zahájení řízení o přestupku.

Děkujeme za pochopení a věříme, že testování bude probíhat bez obtíží a snad i s dobrými výsledky.

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka