Poděkování a přání

Vážení,
dovolte mi touto cestou vyjádřit následující:
 
* děkuji všem pracovníkům Domova V Podzámčí za jejich práci – tedy děkuji všem z kuchyně, prádelny, úklidu, údržby, sestřičkám, pečovatelkám, aktivizačním pracovnicím, sociálním pracovnicím, účetní i personální pracovnici, asistentkám z chráněného bydlení i vedoucím pracovníkům. Před několika lety jeden náš klient řekl, že nejdůležitější je trpělivost, laskavost a láska. Za to všechno velký DÍK
 
* děkuji všem klientům a jejich blízkým za spolupráci a pochopení, kterého bylo leckdy potřeba zejména při různých covidových opatřeních. Věřte mi, že rozhodování není snadné, vždy musím respektovat aktuální opatření „z vyšších“ míst, a přestože vnímám setkávání s rodinou jako velmi důležité, ne vždy to jde dost dobře skloubit dohromady
 
* děkuji všem dárcům za peněžní i materiální dary. Ty napomáhají dnům našich klientů vyjít ze šedi do barevnosti a zpříjemňují jim tak život. Ať už se jedná o finanční příspěvek, který použijeme například na zaplacení muzikantů na akci, o přáníčka dětí ze škol a školek, o něco dobrého na zub nebo třeba o pomůcky typu terapeutických panenek
 
* PŘEJI Vám všem krásné prožití Vánoc, hodně zdraví, přese všechno veselou mysl, optimismus a všem nám přeji sílu k pokoře, k pochopení a toleranci.
 
A jak bude v domovech vypadat Štědrý večer? Od 16 hodin se budeme chystat na štědrovečerní večeři. Dle zájmu klientů je v nabídce smažený kapr, pangas, kuřecí řízek nebo vepřový řízek a bramborový salát. Tak dobrou chuť a příjemný sváteční čas…
 
Za Domov V Podzámčí
Mgr. Jana Cabadajová, MBA
ředitelka Domova V Podzámčí