Omezení návštěv

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,
s ohledem na celkovou uzávěru České republiky, na vydaná vládní usnesení, která nejsou ve shodě (návštěvy jsou sice umožněny za podmínek daných poskytovatelem, ale návštěvy blízkých osob jsou možné pouze v případě zajištění jejich nezbytných potřeb) i s ohledem na zdraví klientů a pracovníků Domova V Podzámčí, prosím, přijměte s pochopením následující:
návštěvy v PALACKÉHO ulici (u Olešnice) i v ŘÍHOVĚ ulici (ve městě) budou prozatím do 28. 3. 2021 umožněny POUZE V SOBOTU od 13:00 do 16:00 hodin za následujících podmínek:
 
1. TEST
návštěva musí
• doložit doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem nebo sms zaslanou odběrovým místem o negativním testu (PCR nebo POC) na SARS CoC-2, který nesmí být v den a čas návštěvy starší 48 hodin
• test se nevyžaduje, pokud osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
V uvedeném období NEBUDEME provádět antigenní testy v Domově V Podzámčí.
 
2. RESPIRÁTOR
návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce a podepíše prohlášení.
 
3. OMEZENÍ
návštěva bude omezena na dobu 30 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby, připouští se i dítě školního věku za podmínky, že bude mít respirátor (započítává se do konečného počtu 2 osob, tedy pokud přijde na návštěvu 1 dospělý a 1 dítě, kapacita je již vyčerpána). Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory.
 
4. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény.
 
V Palackého ulici si, prosím, návštěvu, REZERVUJTE u sociální pracovnice Soni Vodičkové na tel. čísle 601 326 550.
V Říhově ulici si, prosím, návštěvu, REZERVUJTE u sociální pracovnice Anny Cholastové na tel. čísle 734 306 720.
 
Přes sociální pracovnice je také možno domlouvat telefonické či video hovory.
Poznámky:
• pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
• pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
 
VYCHÁZKY
Klienti mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Při KAŽDÉ vycházce ze zařízení bude klient bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Klient musí používat v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
 
O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci
za Domov V Podzámčí
Mgr. Jana Cabadajová, MBA
ředitelka Domova V Podzámčí