NÁVŠTĚVY – aktualizace k 27. 1. 2022

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ V PODZÁMČÍ

Prosíme Vás o dodržování pravidel a spolupráci DĚKUJEME 

SHRNUTÍ PODMÍNEK PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:

  • návštěvy se předem nehlásí
  • návštěvními dny zůstává STŘEDA, SOBOTA a NEDĚLE (13:00 – 16:00, přijďte, prosíme, nejpozději v 15:30 pro splnění další podmínky omezení délky návštěvy)
  • vyplníte a podepíšete čestné prohlášení (na místě či ke stažení na našem webu)

PROHLÁŠENÍ Palackého 

PROHLÁŠENÍ Říhova

  • doložíte doklad o:
  • negativním RT- PCR (ne starším 72 hodin) nebo
  • antigenním testu (ne starším 24 hodin) provedeným zdravotnickým pracovníkem nebo
  • prodělání covidu – maximálně před 180 dny nebo
  • o očkování proti COVID-19 (minimálně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu) – od 15. 2. 2022 je nutné se prokázat u osob nad 18 let i posilovací dávkou, pokud od ukončeného očkovacího schématu už uplynulo 9 měsíců

• MUSÍTE mít RESPIRÁTOR, změříme Vám teplotu a prosíme, abyste si vydezinfikovali ruce

• ZNOVU PLATÍ omezení – max. 2 osoby po dobu 30 minut na návštěvě (počet platí pro dospělé osoby)
 
• na návštěvu mohou přijít děti za splnění všech výše uvedených podmínek (není uznáván samotest tedy ani testování ve škole!) příklad: na návštěvu přijde dcera klienta se 2 dětmi ve věku 6 a 10 let – všichni musí mít ochranu dýchacích cest, musí se prokázat očkováním, proděláním covidu v předepsané lhůtě či testem z odběrového místa (provede zdravotnický pracovník)

Pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno.

Poznámky:

  • je možné přinést blízkému něco dobrého, květiny apod. bez omezení
  • přes SOCIÁLNÍ PRACOVNICE je možno domlouvat telefonické či video hovory, či zaslat e-mail nebo sms zprávu, které Vašemu blízkému rádi přečteme.

VYCHÁZKY

Klienti mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, bez omezení. Dodržujte však, prosím, pravidla oznamování odchodu a příchodu, děkujeme.

Děkujeme všem, kteří podmínky respektují, a prosíme všechny, aby byli opatrní a chránili tak zdraví a životy nejen našich klientů.

Děkujeme Vám, že PARKUJETE na místech k tomu určených.

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí

 

Kontaktní osoby k návštěvám:

Palackého ul. (u Olešnice): Soňa Vodičková, sociální pracovnice,

mob.: 601 326 550, metodik@domov-podzamci.cz

Říhova ul. (ve městě): Anna Cholastová, sociální pracovnice,

mob.: 734 306 720, socialnids@domov-podzamci.cz