Návštěvy v Říhově ulici (k 15. 2. 2021)

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,

níže naleznete další termíny a podmínky obnovených návštěv v ŘÍHOVĚ ulici (ve městě). I nadále platí, že klienti mohou opouštět zařízení na vycházky za uvedených podmínek.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy budou umožněny v uvedených dnech za následujících podmínek:

  1. TEST

návštěva musí

  • doložit doklad o negativním testu (PCR nebo POC) na SARS CoC-2, který nesmí být v den a čas návštěvy starší 48 hodin
  • test se nevyžaduje, pokud osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní

Odběrová místa podle krajů naleznete na tomto odkazu: https://crs.uzis.cz/Antigen nebo můžete využít možnost otestování přímo v Domově V Podzámčí (provádí se výtěrem z nosohltanu). Zde, dbejte, prosím, pokynů pracovníků. Žádáme, abyste nevstupovali do zařízení v případě, že máte příznaky virového onemocnění (rýma, kašel, teplota apod.)

2. RESPIRÁTOR

návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce a podepíše příslušné prohlášení podle toho, zda bude testována přímo v domově či přijde s vlastním testem (event. onemocnění již prodělala)

3. OMEZENÍ

návštěva bude omezena na dobu 30 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby, připouští se i dítě školního věku za podmínky, že bude mít respirátor (započítává se do konečného počtu 2 osob, tedy pokud přijde na návštěvu 1 dospělý a 1 dítě, kapacita je již vyčerpána). Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory.

4. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno buď ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM ANTIGENNÍHO TESTU NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény. Je možné je vyplnit na místě, či si je můžete stáhnout na našem webu a přinést již předvyplněné sebou

Návštěvy v Říhově ulici:

den datum možnost testování

(kapacita 3 x 10 osob)

čas pro návštěvy
nahlaste, prosím, do 20. 2. do 12 hodin:
sobota 20. 2. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
neděle 21.    2. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
nahlaste, prosím, do 24. 2. do 12 hodin:
středa 24. 2. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
sobota 27. 2. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
neděle 28.    2. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00

 

Návštěvu a testování si, prosím, REZERVUJTE u sociální pracovnice Anny Cholastové na tel. čísle 734 306 720.

Poznámky:

  • pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
  • pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
  • před vstupem do zařízení, prosíme, sledujte naváděcí cedule (rozdělení vstupu do objektu podle toho, zda návštěva přichází s vlastním testem či požaduje otestovat v zařízení)

A ještě odpovědi na Vaše dotazy:

  1. pokud jsem očkován/a proti covid-19, musím se i tak prokazovat při návštěvě negativním POC (antigenní) či PCR testem? ANO, prozatím nemáme oficiální stanovisko či nařízení, dle kterého by test neměl být, tomto případě, vyžadován.
  2. pokud pracuji ve zdravotnictví a jsem co 5 dní testován/a antigenním testem, musím i tak podstoupit test či doložit potvrzení? ANO, dle usnesení vlády ČR nesmí být test před zahájením návštěvy starší 48 hodin a návštěva o tom musí DOLOŽIT doklad

VYCHÁZKY

Klienti již mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Při KAŽDÉ vycházce ze zařízení bude klient bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Klient musí používat v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte sociální pracovnici Annu Cholastovou: socialnids@domov-podzamci.cz, 734 306 720

Nouzový stav prozatím platí do 28. února 2021, o dalším vývoji Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí