Návštěvy v Palackého ul. (u Olešnice, k 8. 1. 2021)

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,

níže naleznete další termíny a podmínky návštěv v PALACKÉHO ulici (u Olešnice). I nadále platí, že klienti mohou opouštět zařízení na vycházky za uvedených podmínek.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy budou umožněny v uvedených dnech za následujících podmínek:

  1. TEST

návštěva musí

  • doložit doklad o negativním testu (PCR nebo POC) na SARS CoC-2, který nesmí být v den a čas návštěvy starší 48 hodin
  • test se nevyžaduje, pokud osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní

Odběrová místa podle krajů naleznete na tomto odkazu: https://crs.uzis.cz/Antigen nebo můžete využít možnost otestování přímo v Domově V Podzámčí (provádí se výtěrem z nosohltanu). Zde, dbejte, prosím, pokynů pracovníků. Žádáme, abyste nevstupovali do zařízení v případě, že máte příznaky virového onemocnění (rýma, kašel, teplota apod.)

  1. RESPIRÁTOR

návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce a podepíše příslušné prohlášení podle toho, zda bude testována přímo v domově či přijde s vlastním testem (event. onemocnění již prodělala)

  1. OMEZENÍ

návštěva bude omezena na dobu 30 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby, připouští se i dítě školního věku za podmínky, že bude mít respirátor (započítává se do konečného počtu 2 osob, tedy pokud přijde na návštěvu 1 dospělý a 1 dítě, kapacita je již vyčerpána). Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory.

  1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno buď ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM ANTIGENNÍHO TESTU NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény. Je možné je vyplnit na místě, či si je můžete stáhnout na našem webu a přinést již předvyplněné sebou

Návštěvy v Palackého ulici:

den datum možnost testování

(kapacita 3 x 10 osob)

čas pro návštěvy
nahlaste, prosím, do 13. 1. do 12 hodin:
středa 13. 1. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
pátek 15. 1. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
sobota 16.    1. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00
nahlaste, prosím, do 20. 1. do 12 hodin:
středa 20. 1. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00

*návštěva umožněna pouze v případě provedeného testu nebo v případě prodělání onemocnění COVID ve výše uvedené lhůtě

Návštěvu a testování si, prosím, REZERVUJTE u sociální pracovnice Soni Vodičkové na tel. čísle 601 326 550.

Poznámky:

  • pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
  • pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
  • před vstupem do zařízení, prosíme, sledujte naváděcí cedule (rozdělení vstupu do objektu podle toho, zda návštěva přichází s vlastním testem či požaduje otestovat v zařízení)

VYCHÁZKY

Klienti již mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Při KAŽDÉ vycházce ze zařízení bude klient bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Klient musí používat v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte sociální pracovnici Soňu Vodičkovou: metodik@domov-podzamci.cz, 601 326 550

OČKOVÁNÍ

Naši klienti i zaměstnanci budou mít možnost nechat se oočkovat proti COVIDU 19. Jakmile budeme mít bližší informace, sdělíme je také na našich facebookových a webových stránkách.

PŘIJÍMANÍ NOVÝCH KLIENTŮ

Ve službách domov se zvláštním režimem i v odlehčovací službě můžeme přijímat nové klienty bez omezení (s ohledem na běžné podmínky přijetí do služby)

Nouzový stav prozatím platí do 22. ledna 2021, o dalším vývoji Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí