Když pečujete o svého blízkého doma

Mnoho užitečných rad naleznete např. v příručce Diakonie ČCE Pečuj doma. Další potřebné informace naleznete také na pecujdoma.cz.

Péči o Vašeho blízkého Vám mohou usnadnit také různé kompenzační pomůcky (hole, chodítka, schodišťová plošina aj.). Jak pomůcku získat?

  • o kompenzační pomůcku můžete požádat odborného lékaře (neurologa, ortopeda, rehabilitačního lékaře), konečné schválení je na revizním lékaři příslušné zdravotní pojišťovny
  • kompenzační pomůcku můžete pořídit na vlastní náklady
  • kompenzační pomůcku můžete zapůjčit v půjčovně kompenzačních pomůcek (najdete na internetu)
  • je také možné požádat o zvláštní pomůcku na Úřadu práce (příspěvek na motorové vozidlo, schodišťová plošina, lupa, telefonní zesilovač apod. – více informací Vám podá právě Úřad práce)

Dále Vám péči může usnadnit ambulantní nebo terénní sociální služba (je to jakýsi předstupeň služby pobytové jako je domov pro seniory). Může se jednat o pečovatelskou službu, denní stacionář apod. Kontakty na služby ve vašem okolí naleznete ve veřejném registru sociálních služeb. 

Pokud Váš blízký již není schopen rozhodovat o svých osobních záležitostech (smluvní vztahy, elektřina, plyn apod.), můžete na příslušný okresní soud podat např.podnět na omezení svéprávnosti nebo návrh na zastoupení členem domácnosti. Vzorové formuláře najdete opět např. na pecujdoma.cz.

Zajímá Vás, jak je to s důchodovým a zdravotním pojištěním, pokud jste osobou pečující? Další informace získáte na České správě sociálního zabezpečení a na příslušném Úřadu práce.

Potřebujete si odpočinout nebo něco zařídit a o Vašeho blízkého se nemá kdo postarat? Pomůže Vám odlehčovací služba, ať už ta naše v Domově V Podzámčí nebo některá další ve veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb.

 

.