Informace pro blízké při úmrtí klienta

Tyto informace jsou určeny Vám, kdo se musel rozloučit se svým blízkým. Bohužel, vedle smutku a bolesti, které s sebou smrt blízkého člověka přináší, je potřeba řešit také praktické věci. Dovolte nám tedy, prosím, pomoci Vám alespoň s poskytnutím informací, kam se můžete obrátit, co je potřeba řešit:
 
•  Příručka pro pozůstalé:  ZDE ke stažení
 
Věnujte, prosím, také pozornost následujícím informacím:
Pokud měl v Domově V Podzámčí Váš blízký nějaké finanční prostředky či jiné cennosti (prsteny, hodinky apod.), musíme tyto nahlásit do pozůstalostního řízení okresnímu soudu. Okresní soud ustanoví notáře či notářku, který/á bude pozůstalost vyřizovat. Do doby určení osob/y pro vydání jsou tyto věci a peníze uloženy v Domově V Podzámčí.
 
Až bude pozůstalost vyřízena a Vy o tom obdržíte od notáře příslušný dokument, KONTAKTUJTE NÁS, PROSÍM, na telefonním čísle:
·         734 306 720 Říhova ulice,
·         731 158 139 Palackého ulice,
abychom se domluvili na předání.
 
Pokud je předmětem pozůstalosti finanční částka, bližší informace, naleznete ZDE.
Pokud jde o osobní věci (oblečení, televizor, hrnečky apod.), ty budou vydány osobě blízké klienta – prosím, vyzvedněte si je v Domově V Podzámčí (obraťte se na sociální pracovnici nebo službukonající sestru) a to v co nejkratší době. Děkujeme Vám