INFORMACE O NÁVŠTĚVÁCH – od 10. 5. do 30. 5.

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,

níže naleznete podmínky návštěv v PALACKÉHO ulici (u Olešnice) a v ŘÍHOVĚ ulici (ve městě). I nadále platí, že klienti mohou opouštět zařízení na vycházky za uvedených podmínek.

SHRNUTÍ PODMÍNEK PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:

 • musíte doložit doklad o negativním PCR nebo antigenním testu, který nesmí být starší 48 hodin (pokud jste neprodělali covid maximálně před 90 dny nebo nemáte certifikát o očkování proti covid 19 – pak test není vyžadován)
 • musíte mít respirátor, změříme Vám teplotu a prosíme, abyste si vydezinfikovali ruce
 • vyplníte a podepíšete čestné prohlášení (na místě či zde ke stažení)

Říhova ulice:

Palackého ulice:

Podrobné podmínky:

 1. TEST

návštěva musí:

 • doložit doklad o negativním testu (PCR nebo antigenní) na SARS CoC-2, který NESMÍ BÝT V DEN A ČAS NÁVŠTĚVY STARŠÍ 48 HODIN – uznáváme i test provedený zaměstnavatelem za podmínky, že je potvrzen odpovědnou (nadřízenou) osobou,
 • test se nevyžaduje, pokud osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

TESTOVAT BUDEME v Palackého i v Říhově ulici pouze ve středu, objednejte se, prosím, u sociálních pracovnic, kapacita je OMEZENÁ!

 

den datum možnost testování

(kapacita 3 x 10 osob)

čas pro návštěvy
středa 12. 5. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
sobota 15. 5. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00
neděle 16. 5. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00
středa 19. 5. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
sobota 22. 5. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00
neděle 23. 5. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00
středa 26. 5. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
sobota 29. 5. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00
neděle 30. 5. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00

*návštěva umožněna pouze v případě provedeného testu, v případě prodělání onemocnění COVID ve výše uvedené lhůtě nebo po kompletním očkování

*pokud by došlo k nečekané změně (např. zrušení návštěv), již nahlášené osoby na návštěvu budou telefonicky kontaktovány

Návštěvu a testování v PALACKÉHO ul. si, prosím, REZERVUJTE u sociální pracovnice Soni Vodičkové na tel. čísle 601 326 550.

Návštěvu a testování v ŘÍHOVĚ ulici si, prosím, REZERVUJTE u sociální pracovnice Anny Cholastové na tel. čísle 734 306 720.

 1. RESPIRÁTOR

návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce. Před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény, případně ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ včetně souhlasu s provedením testu v domově.

 1. OMEZENÍ

návštěva bude omezena na dobu 30 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby, připouští se i dítě školního věku za podmínky, že bude mít respirátor (započítává se do konečného počtu 2 osob, tedy pokud přijde na návštěvu 1 dospělý a 1 dítě, kapacita je již vyčerpána). Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory.

Poznámky:

 • pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
 • pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
 • přes SOCIÁLNÍ PRACOVNICE je také možno domlouvat telefonické či video hovory.

VYCHÁZKY

Klienti mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Mohou domů na „dovolenku“ či třeba jen na odpoledne k rodině. Vždy ale musí být pobyt mimo nahlášen službukonající sestře.

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí