Informace ke 14. 10. 2020 – zákaz vycházení klientů

Dobrý den,

přicházíme s dalšími aktuálními informacemi, které se týkají současné nelehké situace. Vláda mj. vydala nařízení, které se týká ZÁKAZU VYCHÁZET mimo objekt či areál zařízení po dobu trvání nouzového stavu. Toto nařízení platí pro KLIENTY domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Dále platí také zákazy návštěv v zařízení.

Situace je nyní velmi vážná, tím spíše si vážíme Vaší podpory a spolupráce. Děláme vše pro to, aby naše personální zajištění bylo dostatečné, aby o klienty bylo dobře postaráno, ač jsme si vědomi, že kontakt s rodinou je nenahraditelný. Prosím, vydržme a doufejme, že pokud budeme opatření dodržovat a pokusíme se ponechat si trochu optimismu, situace se zlepší, podaří se nám ochránit fyzické zdraví klientů i pracovníků a to také povede ke zlepšení psychického stavu.

V případě dotazů, prosím kontaktujte:

Říhova ulice

Sociální pracovnice :

Bc. Anna Cholastová: 734 306 720, socialnids@domov-podzamci.cz

Soňa Dubánková, Dis.: 601 326 551, socialnids2@domov-podzamci.cz

Ohledně zdravotního stavu kontaktujte sestru ve službě:

495 486 996 nebo mobil: 721 688 162

 

Palackého ulice

Mgr. Bc. et Bc. Tereza Horáková:

731 158 139 socialni@domov-podzamci.cz

Jiřina Linhartová (odlehčovací služby):

737 884 139 socialnios@domov-podzamci.cz

Ohledně zdravotního stavu kontaktujte sestru ve službě:

495 484 521/541 nebo mobil: 731 387 326

 

Za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka