Informace k návštěvám (Říhova i Palackého)

aktualizace k 4. 10. 2021
 
Dobrý den z Domova V Podzámčí,
přinášíme Vám aktuální informace týkající se návštěv. Každou chvíli musíme reagovat na nějaké změny a tady jsou ty nejnovější:
SHRNUTÍ PODMÍNEK PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:
1) návštěvy se předem NEHLÁSÍ
2) návštěvními dny zůstává STŘEDA, SOBOTA a NEDĚLE (13:00 – 16:00)
3) vyplníte a podepíšete čestné prohlášení (na místě či ke stažení na našem webu níže)
4) musíte doložit doklad o negativním PCR nebo antigenním testu (ten nepožadujeme, pokud jste prodělali covid maximálně před 180 dny nebo jste alespoň 14 dní po KOMPLETNÍM očkování proti COVID-19 nebo na místě provedete samotest)
5) MUSÍTE mít respirátor, změříme Vám teplotu a prosíme, abyste si vydezinfikovali ruce, děkujeme

6) neplatí již omezení na 2 osoby a 30 minut

7) na návštěvu mohou přijít i děti, do 6 let není požadován doklad viz výše (tzn. není nutný test). Prosíme, aby dítě mělo zakrytá ústa rouškou či respirátorem (vyjma nejmenších dětí).

Podrobné podmínky:
1. DOKLAD
návštěvu lze připustit za podmínky, že:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování. V případě:
* dvoudávkového schématu od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca)
* jednodávkového schématu uplynulo od aplikace dávky nejméně 14 dní (Johnson & Johnson).
nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 
2. RESPIRÁTOR
návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce. Před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény.
 
 
 
3. OMEZENÍ
Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory. V případě pěkného počasí, prosíme, využívejte přednostně venkovní prostory.
 
4. DĚTI
Na návštěvu mohou přijít i děti, do 6 let není požadován doklad viz výše (tzn. není nutný test). Prosíme, aby dítě mělo zakrytá ústa rouškou či respirátorem (vyjma nejmenších dětí).
 
Poznámky:
• pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
• pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
• přes SOCIÁLNÍ PRACOVNICE je možno domlouvat telefonické či video hovory.
 
VYCHÁZKY
Klienti mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, bez omezení. Dodržujte však, prosím, pravidla oznamování odchodu a příchodu, děkujeme.
 
Děkujeme všem, kteří podmínky respektují, a prosíme všechny, aby byli opatrní a chránili tak zdraví a životy nejen našich klientů.
za Domov V Podzámčí
Mgr. Jana Cabadajová, MBA
ředitelka Domova V Podzámčí