Informace k návštěvám

Vážení přátelé, rodiny, blízcí klientů,
návštěvy v Domově V Podzámčí již probíhají BEZ OMEZENÍ (tzn., že již není omezen čas, den ani počet osob, nevyžaduje se ochrana dýchacích cest). 
 
Těšíme se na Vás
za Domov V Podzámčí
Mgr. Jana Cabadajová, MBA
ředitelka