Informace k 4. 1. 2011 – Palackého ulice

Vážení blízcí klientů Domova V Podzámčí,

v novém roce Vám přinášíme dobré zprávy a to ty, že v PALACKÉHO ulici (u Olešnice) již byla Krajskou hygienickou stanicí UKONČENA karanténa. Za podmínek níže stanovených tak budou umožněny návštěvy klientů, stejně tak klienti mohou opouštět zařízení na vycházky.

NÁVŠTĚVY

Návštěvy budou umožněny v uvedených dnech za následujících podmínek:

  1. TEST

návštěva musí

  • doložit doklad o negativním testu (PCR nebo POC) na SARS CoC-2, který nesmí být v den a čas návštěvy starší 48 hodin
  • test se nevyžaduje, pokud osoba COVID-19 prodělala a v případě pozitivního výsledku byla dodržena izolace dle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a dále neuplynulo od obdržení SMS více než 90 dní

Odběrová místa podle krajů naleznete na tomto odkazu: https://crs.uzis.cz/Antigen nebo můžete využít možnost otestování přímo v Domově V Podzámčí (provádí se výtěrem z nosohltanu). Zde, dbejte, prosím, pokynů pracovníků. Žádáme, abyste nevstupovali do zařízení v případě, že máte příznaky virového onemocnění (rýma, kašel, teplota apod.)

  1. RESPIRÁTOR

návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce a podepíše příslušné prohlášení podle toho, zda bude testována přímo v domově či přijde s vlastním testem (event. onemocnění již prodělala)

  1. OMEZENÍ

návštěva bude omezena na dobu 30 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby, připouští se i dítě školního věku za podmínky, že bude mít respirátor (započítává se do konečného počtu 2 osob, tedy pokud přijde na návštěvu 1 dospělý a 1 dítě, kapacita je již vyčerpána). Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory.

  1. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno buď ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM ANTIGENNÍHO TESTU NA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény. Je možné je vyplnit na místě, či si je můžete stáhnout na našem webu a přinést již předvyplněné sebou

Návštěvy v Palackého ulici:

den datum možnost testování

(kapacita 3 x 10 osob)

čas pro návštěvy
nahlaste, prosím, do 6. 1. do 12 hodin:
středa 6. 1. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
pátek 8. 1. 2021 13:00, 14:00, 15:00 13:00 – 16:00
sobota 9.   1. 2021 netestuje se* 13:00 – 16:00

*návštěva umožněna pouze v případě vlastního testu nebo v případě prodělání onemocnění COVID ve výše uvedené lhůtě

Návštěvu a testování si, prosím, REZERVUJTE u sociální pracovnice Soni Vodičkové na tel. čísle 601 326 550.

Poznámky:

  • nadále platí, že v případě terminálního stadia klienta bude umožněna jeho návštěva blízkými (to platí pro všechny služby)
  • pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
  • pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
  • před vstupem do zařízení, prosíme, sledujte naváděcí cedule (rozdělení vstupu do objektu podle toho, zda návštěva přichází s vlastním testem či požaduje otestovat v zařízení)

VYCHÁZKY

Klienti již mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba. Při KAŽDÉ vycházce ze zařízení bude klient bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Klient musí používat v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte sociální pracovnici Soňu Vodičkovou: metodik@domov-podzamci.cz, 601 326 550

OČKOVÁNÍ

Naši klienti i zaměstnanci budou mít možnost nechat se oočkovat proti COVIDU 19. Jakmile budeme mít bližší informace, sdělíme je také na našich facebookových a webových stránkách.

PŘIJÍMANÍ NOVÝCH KLIENTŮ

Ve službách domov se zvláštním režimem i v odlehčovací službě můžeme přijímat nové klienty bez omezení (s ohledem na běžné podmínky přijetí do služby)

Nouzový stav byl prozatím prodloužen do 22. ledna 2021, návštěvy a vycházky klientů za podmínek výše uvedených jsou prozatím stanoveny usnesením vlády do 10. 1. 2021. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí