UPOZORNĚNÍ

 

UPOZORNĚNÍ  

Vážení,

s ohledem na výskyt onemocnění Covid-19 v Domově V Podzámčí (Říhova i Palackého ulice) na doporučení ošetřujícího lékaře prosíme návštěvy o následující:

  • zvažte nutnost návštěvy v Domově V Podzámčí
  • pokud na návštěvu přijdete, prosíme, nezdržujte se ve společných prostorách domova
  • při pohybu na chodbách doporučujeme použít ochranu dýchacích cest (roušky nebo respirátory jsou k dispozici na recepci nebo u vchodu domova)

 

Děkujeme Vám za spolupráci a doufáme, že situaci zvládneme bez zásadnějších opatření.

Jana Cabadajová

ředitelka