Doplňující informace ke sčítání 2021

Doplňující informace ke sčítání 2021:
žádáme tímto blízké osoby klientů, kteří nejsou schopni s ohledem na svůj zdravotní stav zodpovědět příslušné otázky, aby nám na ně odpověděly za ně, pokud budou znát odpovědi. Jedná se o tyto otázky: otázky ke sčítání Domov V Podzámčí (možno poslat e-mailem, poštou či zatelefonovat viz kontakty níže).
 
Pokud budete své blízké žijící v našem domově sčítat sami, informujte nás o tom, prosím. 
 
Klientů v Domově V Podzámčí se týká samostatný formulář pro osobu, která žije jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_3_osoba_vzor.pdf (výjimkou jsou manželské páry).
 
Listinné formuláře budou domovu dodány po datu 12. 4. 2021 (v tuto chvíli ještě nevíme přesný termín), poté započne sčítání v domově.
 
Děkujeme Vám za spolupráci,
za Domov V Podzámčí Soňa Vodičková, sociální pracovnice a určená sčítací komisařka
Mob.: 601 326 550
E-mail: metodik@domov-podzamci.cz