Další výsledky povinného testování

Dobrý den,

v pátek 20. 11. u nás v Domově V Podzámčí proběhlo již 3. testování nařízené mimořádným opatřením vydaným ministerstvem zdravotnictví, které nám jako poskytovateli sociální služby nařizuje provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech klientů a dále u pracovníků, kteří přichází do přímého kontaktu s klienty.

Potěšující zprávy přinášíme opět z domova pro seniory v Říhově ulici, tam nebyl pozitivní žádný klient ani pracovník. V Palackého ulici se, bohužel, COVID 19 potvrdil u několika dalších zaměstnanců a klientů.

Pokud je pozitivní test zjištěn u klienta, během dne, kdy ke zjištění došlo, jsou telefonicky informováni jeho blízcí. Pokud je pozitivní test zjištěn u pracovníka, tento ihned odchází domů do karantény. Máme stále dostatek ochranných pomůcek, režim v domově přizpůsobujeme dané situaci a nadále, samozřejmě, platí, že o klienty je dobře postaráno, základní péče zajišťující základní potřeby a zachování důstojnosti zůstává zachována.

Velké poděkování patří všem našim pracovníkům, kteří se podílí na péči o klienty i na chodu organizace v této nelehké době, děkujeme také brigádníkům, kteří nám přišli pomoci a bez nichž bychom těžko situaci zvládli. DĚKUJEME.

Držte nám, prosím, pěsti, ať tuto situaci zvládneme, děkujeme za podporu

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka

Stále platí kontakty, na které se můžete obracet v případě Vašich dotazů:

Říhova ulice:

ohledně zdravotního stavu kontaktujte sestru ve službě:

495 486 996 nebo mobil: 721 688 162

Sociální pracovnice:

Soňa Dubánková, Dis.: 601 326 551, socialnids2@domov-podzamci.cz

Bc. Anna Cholastová, 734 306 720, socialnids@domov-podzamci.cz

 

Palackého ulice:

ohledně zdravotního stavu kontaktujte sestru ve službě:

495 484 521 nebo mobil: 731 387 326

Sociální pracovnice:

Mgr. Bc. et Bc. Tereza Horáková:

731 158 139 socialni@domov-podzamci.cz

Jiřina Linhartová (odlehčovací služby):

737 884 139 socialnios@domov-podzamci.cz

 

Při telefonování na sesternu, prosím, buďte trpěliví, pokud se sestřička věnuje klientům, může chvíli trvat, než se spojení podaří. Děkujeme za pochopení.