Aktuální informace k návštěvám – k 8. 6. 2021 (platí pro Říhovu i Palackého ulici)

Dobrý den z Domova V Podzámčí,

přinášíme Vám aktuální informace týkající se návštěv. Každou chvíli musíme reagovat na nějaké změny a tady jsou ty nejnovější:

 

SHRNUTÍ PODMÍNEK PRO UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:

 • s účinností od soboty 12. 6. 2021 se návštěvy již předem NEHLÁSÍ u sociálních pracovnic
 • návštěvními dny zůstává STŘEDA, SOBOTA a NEDĚLE (13:00 – 16:00)
 • vyplníte a podepíšete čestné prohlášení (na místě či ke stažení zde)

Prohlášení Palackého 8 6 2021

Prohlášení Říhova 8 6 2021

 • musíte doložit doklad o negativním PCR nebo antigenním testu (ten nepožadujeme, pokud jste prodělali covid maximálně před 180 dny nebo máte alespoň 1 dávku z očkování proti COVID-19 a uplynulo od její aplikace alespoň 22 dní)
 • MUSÍTE mít respirátor, změříme Vám teplotu a prosíme, abyste si vydezinfikovali ruce, děkujeme

Podrobné podmínky:

 1. DOKLAD

návštěvu lze připustit za podmínky, že:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 3
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

        4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

         5. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

         6. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

         7. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

    2. RESPIRÁTOR

návštěva je povinna mít při vstupu do domova i po celou dobu pobytu v budově zakryté dýchací cesty (nos i ústa) vlastním respirátorem (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu), při vstupu jí bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, použije dezinfekci na ruce. Před vykonáním návštěvy musí být vyplněno a podepsáno ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o nenařízení karantény.

     3. OMEZENÍ

návštěva bude omezena na dobu 30 minut, ke klientovi mohou přijít současně max. 2 osoby. Návštěva s klientem může být v případě 2-lůžkového pokoje vyzvána, aby využila k setkání jiné prostory. V případě pěkného počasí, prosíme, využívejte přednostně venkovní prostory.

Poznámky:

 • pokud chcete přinést svému blízkému něco dobrého, je to možné, nenoste ale, prosíme, velké množství
 • pokud nesplníte všechny výše uvedené podmínky, nebude navštívení klienta umožněno
 • přes SOCIÁLNÍ PRACOVNICE je možno domlouvat telefonické či video hovory https://www.domovpodzamci.cz/kontakt/

VYCHÁZKY

Klienti mohou opouštět objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, bez omezení. Dodržujte však, prosím, pravidla oznamování odchodu a příchodu, děkujeme.

Děkujeme všem, kteří podmínky respektují, a prosíme všechny, aby byli opatrní a chránili tak zdraví a životy nejen našich klientů.

 

za Domov V Podzámčí

Mgr. Jana Cabadajová, MBA

ředitelka Domova V Podzámčí